Ziņot par nepilnībām!

Lietošanas noteikumi

Paldies, ka esat apmeklējuši telefonu īpašniekiem veltīto mājas lapu www.telefonuregistrs.lv. Aicinām iepazīties ar mūsu mājas lapas lietošanas noteikumiem. www.telefonuregistrs.lv mājas lapas lietošanas noteikumi:
1. www.telefonuregistrs.lv mājas lapas (turpmāk – Mājas lapa) īpašnieks un administrators ir SIA „Mobireg” reģistrācijas numurs 40103755291 (turpmāk - Uzņēmums). Uzņēmumam ir tiesības grozīt un papildināt Mājas lapas lietošanas noteikumus.
2. Ieejot Mājas lapā, tās lietotājs piekrīt šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem.
3. Uzņēmums nenes atbildību par Mājas lapas pieejamību lietotājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās no Uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ, izņemot ja ar konkrēto personu nav noslēgta citāda vienošanās.
4. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Mājas lapā vai tās saturā, kā arī jebkurā laikā ierobežot brīvu pieeju tai.
5. Mājas lapā ievietotajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs. Uzņēmums patur tiesības mainīt pakalpojumu cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
6. Uzņēmums neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, tai skaitā plānoto un neiegūto peļņu, kas var rasties Mājas lapas izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā.
7. Mājas lapa var saturēt saites uz citām fiziskām vai juridiskām personām piederošām vai pārraudzītām mājas lapām. Uzņēmums neuzņemas atbildību par citu fizisko vai juridisko personu piederošo vai pārraudzīto mājas lapu saturu vai piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās saites.
8. Nav atļauts veikt vai pieļaut darbības, kas būtu vērstas pret Mājas lapas sistēmas drošību, stabilitāti un ātrumu. Aizliegts veikt jebkādas darbības, kā rezultātā tiek mainīts Mājas lapas kods, funkcionalitāte vai saturs.
9. Visas Mājas lapā atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir Uzņēmuma vai tās klientu, vai sadarbības partneru īpašums un autortiesību objekts.
10. Mājas lapā ievietotās informācijas (tajā skaitā raksti, diskusiju teksti, komentāri un fotogrāfijas) kopēšana, arhivēšana, pilnīga vai daļēja izplatīšana jebkurā veidā bez iepriekšējas rakstiskas www.telefonuregistrs.lv atļaujas un bez atbilstošām atsaucēm ir stingri aizliegta. Ja vēlaties izmantot Mājas lapā publicēto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu:[email protected]
11. Nosūtot Mājas lapai informāciju, sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par tās saturu, tā nedrīkst būt inficēta ar datorvīrusiem, šai informācijai ir jāpieder informācijas nosūtītājam vai viņam ir jābūt tiesībām to lietot un nodot Uzņēmumam. Ja informācijas nosūtītājam, nosūtot informāciju Uzņēmumam, nebija tiesību to darīt un ar šādu informācijas nosūtīšanu ir pārkāptas trešo personu tiesības, kurām pieder šī informācija vai kurām ir tiesības to lietot, tad Uzņēmums neatbild par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas būs nodarīti trešajai personai ar šādu trešās personas nelikumīgu informācijas izmantošanu.
12. Ja netiek ievēroti Mājas lapas lietošanas noteikumi Uzņēmumam ir tiesības bez brīdinājuma liegt piekļuvi Mājas lapai.


Pēdējās izmaiņas: 20. decembris, 2013