Ziņot par nepilnībām!
1. Nekavējoties dodieties uz mūsu mājas lapu, kurā nomainiet telefona statusu uz to, kas atbilst Jūsu situācijai. Ja mobilā ierīce vēl nav piereģistrēta (saites adrese) datubāzei, to var izdarīt šeit: (Uzspiežams links)
2. Sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu sniedzēju, informējiet par savu situāciju un bloķējiet gan telefona IMEI kodu, gan SIM karti pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu to, ka ierīce citu rokās būtu bezvērtīga, kā arī Jūsu telefona rēķins nepieaugtu un būtu drošībā.
Ja mobilā ierīce, kura iepriekš tikusi nobloķēta kā nozagta vai pazaudēta, ir atradusies, Jums jāraksta iesniegums savam mobilo sakaru sniedzējam, kā rezultātā Jūsu telefons tiks atbloķēts. Neaizmirstiet nomainīt piereģistrētās ierīces statusu mūsu mājas lapā!
Telefona stāvokli ieteicams pārbaudīt sertificētu speciālistu pavadībā, tādēļ rekomendējam doties uz tuvāko mobilo ierīču servisu vai mobilo pakalpojumu sniedzēja klientu servisu, kurā tiks sniegta visa nepieciešamā informācija par Jūsu iegādāto ierīci, lai pārliecinātos, vai tā nav zagta, bloķēta vai nelegāli izmantota.
Ja esat atradis nozaudētu mobilo ierīci, ievadiet telefona imei kodu un sazinieties ar telefona īpašnieku, lai pēc iespējas ātrāk, tas atgrieztos pie sava likumīgā īpašnieka.
Redzot pēc skata divas vienādas mobilās ierīces, rodas jautājums, vai tās ir iespējams savstarpēji atšķirt? Patiesībā, katrs mobilais telefons ir atšķirīgs, un tā atpazīstamību nodrošina IMEI kods, kuru ierīcei piešķir tās ražotājs. IMEI koda pamatā ir unikāla 15 ciparu kombinācija. Tā kā katrs kods ir atšķirīgs, nebūtu pieļaujama situācija, ka vairākas mobilās ierīces darbojas ar vienu un to pašu IMEI kodu. Tomēr šādi gadījumi mēdz notikt, ja nelegālu darbību rezultātā ierīces IMEI kods tiek kopēts un izmantots par pamatu pirātisku telefona aparātu ražošanā vai izplatīšanā. Šādas darbības ir pretlikumīgas un pēc MK noteikumiem Nr.561 ir aizliegts lietot mobilās ierīces ar viltotiem IMEI kodiem. Sekas, lietojot telefonu ar viltotu IMEI kodu, ir sekojošas: ja mobilā telefona īpašnieks paziņo par konkrētās ierīces zādzību vai nozaudēšanu, mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējs, bloķējot šīs ierīces IMEI kodu, bloķē arī visas pārējās mobilās ierīces, kuras darbojušās ar konkrēto IMEI kodu. Zemāk uzskaitīti IMEI kodi, kuri varētu liecināt par nelegālas ierīces izmantošanu:
000000000000000
012345678901230
099999001234560
135790246811220
350305260000000
351488203828803
447967894000440
u.c.
Savas mobilās ierīces IMEI kodu iespējams uzzināt, telefona ciparnīcā ievadot sekojošo zīmju kombināciju: *#06#. Kodu iespējams atrast arī uz uzlīmes, kas atrodas zem telefona baterijas (baterijai jābūt izņemamai).

Sazināties ar mums