Ziņot par nepilnībām!

Reģistrēt/Pārbaudīt telefonu

Kāpēc reģistrēt savu ierīci?

Lai palielinātu tās atgūšanas iespējas zādzības vai nozaudēšanas gadījumā. Lai mobilajai ierīcei būtu pēc iespējas mazāka vērtība ļaundaru rokās...

Kā rīkoties, ja pazaudē, nozog, atrod ierīci?

Šeit tu atradīsi informāciju par to kā pareizāk rīkoties attiecīgajā situacijā...

Kāds ir mūsu mērķis?

Mūsu mērķis ir samazināt mobilo ierīču zādzības un krāpšanas gadījumus, kā arī palielināt atgūto ierīču skaitu. 2013.gadā reģistrētais zagto un nozaudēto telefonu skaits sasniedza 22 000....